Advisor
Quincy Wu
 
PhD
99's
Wei-Lun Wang
 
Master
94's
Yan-Hsiang Wang Chang-Yu Wu
  
95's
Ching-Chen Zhang Wen-Ping Zhang Po-Chou Chen
Chung-Yi Wang 
  
96's
Jia-Yu Wang Wen-Jen Lin Cheng-Lin Tsai
Fan-Jia Yen Hsiao-Ting Wang 
  
97's
Wei-Li Lai Wei-Xun Pan Wei-Lin Chen
Wei-Li Tang Ni-Ya Li Shin-Fu Huang
98's
Kai-Jia Chang Junn-Keh Yeh Chuang-Hung Shih
Kuan-Ta Lu Li-Wen Chen 
99's
Hui-Hsiung Chung Chia-Wen Lu Shu-Cheng Li
Han-Chuan Chiu Yu-Ping Chen 
     
100's
Po-Kang Chen Ya-Ling Wang Da-Wei Yang
Yi-Shan Lai    
     
101's
Yuan-Po Shen Yuan-Tai Tsai  
     
102's
Hsiang-Ting Fang Kuo-Cheng Yang  
103's
Chung-Che Li    
     
104's
Jun-Jie Jiang Jia-Yu He  
105's
TSUNG-MIN WANG  
Undergraduate
97's

Hui-Xiong Chung

Wen-Ling Wang Zi-Rong Yao
Wei-Jie Xiao Qi-Fu Yi Dao-Yuan Zhang
   
98's
Huan-Wei Lin Po-Kang Chen Chia-Ling Wang
Ya-Ling Wang  
   
99's

Chun-Chi Wang

Ding-Ling Hsu Hsiang-Ting Fang
     
100's
Hao-Min Dou bang-heng Liou Ya-Dong Li
     
101 's
Jau-Ting Ji Wen-Bo Tzeng Jiun-Yau Wang
Li-An Lin Tz-You Huang Jeng-Hua Jou
Hua-Ying He Yang-Bo Chen  
     
102 's
Yi-Jun Chen Yi-An Chen Yuan-Chiun Lai
Dong-Yue Li 
   
103 's
Guan-Ju Chen    
   
104 's
Yun-ju Tsai Yung-Yu Wang Jia-Wei Lin
Kai-Po Yang 
  
105 's
Wei-Jhe Hu Chun-Hung Fan Yi-Bei Wu
Sih-Ying Chen
  
 

Copyright (C) 2009 Protocol Engineering and Application Research Lab, NCNU All right reserved
Webmaster:Dorothy Ho